ingiltere aile ziyaret vizesi

İngiltere Aile Ziyareti Vizesi

İngiltere’de bulunan yakınlar kısa süreli olarak ziyaret edilebilmektedir. Bu ziyaret için İngiltere Konsolosluğu tarafından seyahat edecek kişilerin vize alması zorunlu hale getirilmiştir. İngiltere aile ziyaret vizesi alacak olan kişiler, çeşitli evrakları tamamlayarak, İngiltere’de ikamet eden yakınlarını ziyaret edebilmektedir. Birleşik Krallık içerisinde yer alan Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler da vize zorunluluğuna tabii tutulmuştur. Dolayısıyla İngiltere aile ziyaret vizesi almak isteyen kişiler konsolosluk tarafından istenen evrakları tamamlayarak, ülkeye giriş yapabilmektedirler.

İngiltere Konsolosluğu’na müracaat edilerek, vize talep edildiğinde istenilen belgelerin tamamının aslı ve fotokopisi kişinin elinde hazır bulunmalıdır. İstek doğrultusunda belgelerin fotokopileri istenebileceği gibi, orijinalleri de istenebilmektedir. Eğer fotokopi bulunmuyor ise konsolosluk orijinal belgeleri iade etme yükümlülüğünde değildir. Dolayısıyla kişiye belgeler iade edilmeyebilir. Bu nedenle her belgenin aslına ek olarak fotokopisi de hazırlanmalıdır.

Başvurunun yapıldığı İngiltere aile ziyaret vizesi için hazırlanmış olan evrakların tamamının İngilizce tercümesinin de bulunması kişinin yararınadır. Konsolosluk, istenilen belgelerin tercümesini isteyebilmektedir. Bu nedenle kontrol yapacak olan memurların belgeleri inceleyebilmesi için İngilizce versiyonları da diğer belgelerin arasında bulundurulmalıdır. Çeviriyi ve tercümeyi yapan kişinin veyahut da kurumun, bu İngilizce içerikli belgeler üzerinde imzası veya kaşesi olmalıdır. Bu sayede İngilizce belgeler geçerliliğini koruyabilmektedir. Tüm belgelerin tamamlanmasının ardından başvuru ve mülakat süreci başlatılmaktadır. Kişi tekrar tekrar mülakata çağırılabilmektedir. İngiltere Konsolosluğu’nca gerekli görülmesi halinde kişi tekrardan mülakata sokulabilir. Görüşme öncesinde de konsolosluk tarafından ek evrak talep edilebilmektedir. Kurum bu hakların tamamına sahiptir.

Vize çıktığı zaman, kişinin İngiltere’ye girişi garanti edilememektedir. Ülke sınırında yer alan gümrük ofislerinde herhangi bir beklenmedik durumun yaşanması halinde kişi ülkeye sokulamayabilmektedir. Bu nedenle İngiltere aile ziyaret vizesi alan kişilerin ülkeye giriş yapması İngiltere Konsolosluğu tarafından garanti edilmemektedir. Gümrükte problem çıkması halinde Göçmen Bürosu’nda görevli olan memurlara tüm belgeler tekrardan sunulmalıdır. Belgelerin İngilizce tercümeli olması da bu aşamada kişinin işine fazlasıyla yaramaktadır. Bu nedenle vize alım sürecinden sonra da kişi belgeleri ülkede bulunduğu süre boyunca özenle saklamalıdır.

İngiltere Vize Başvurusunda Gerekli Olan Evraklar

İngiltere Konsolosluğu’na vize için yapılacak başvurularda birbirinden farklı içeriklere sahip olan evraklar istenmektedir. Tüm evrakların eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması, doldurulması gerekmektedir. İngiltere vize randevusu ve mülakat süreçlerinde bilgilerin eşleşmemesi halinde vize başvurusu iptal edilmektedir. İptal sonrasında da kişi tekrardan randevu alması gerekeceği için, bu süreç ek ücretler ile sonuçlanmaktadır. Bu nedenle tek seferde vize alabilmek için İngiltere Konsolosluğu tarafından istenen belgelerin tümünün eksiksiz bir şekilde temin edilmesi gerekmektedir.

-Pasaport

Vize başvurusunda kullanılacak olan pasaportların en fazla 10 yıl önce çıkartılmış olması şartı koşulmaktadır. Bu şarta ek olarak, pasaport en az 6 ay daha kullanılabilir olmalıdır. İşlem yapılabilmesi için herhangi bir 2 sayfasının boş olması ve 1-2-3-4. sayfaların da fotokopilerinin pasaport ile birlikte İngiltere Konsolosluğu’na sunulması gerekmektedir. Eğer pasaport kaybolduysa ve yeni pasaport çıkarıldıysa, eski pasaportun bulunması halinde her iki pasaport birlikte sunulmalıdır.

-VAF1B Formu

Yapılacak olan İngiltere aile ziyaret vizesi başvurusu için öncelikle VAF1B adı verilen formun doldurulması gerekmektedir. Bu forma İngiltere Konsolosluğu’na ait olan Visa4UK adlı web sitesinden ulaşmak mümkündür. Site içerisinde yeni bir hesap açarak, formu doldurmak gerekmektedir. İngiltere Vize Başvuru Formu, kişiyi tanımak ve seyahat boyunca gerçekleştirilecek planları öğrenmek için konsolosluk tarafından talep edilmektedir. Kişi, formu İngilizce bir şekilde eksiksiz olarak doldurmalı ve onaylamalıdır. Formun bitişinde yer alan onay butonunun seçilmesi ile birlikte form Online sistem üzerinden anlık olarak onaylanmaktadır. Bu sayede başvuru sürecinin ilk aşaması tamamlanmaktadır.

-Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, her türlü vize başvurusunda talep edilmektedir. İngiltere aile ziyaret vizesi başvurularında da aile bağlarının tespit edilebilmesi için kayıt örneği istenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan çok sayıdaki Vize Başvuru Merkezi’nde kullanılacak olan belge, randevu tarihinden önce alınmalı ve imzalanıp, kaşeletilmelidir. Bu sayede belge kullanılabilir hale gelmektedir.

-Vize Talep Dilekçesi

Vize talep dilekçesi, vize başvurusunun olumlu sonuçlanabilmesi için büyük önem arz etmektedir. Seyahat edecek kişinin veya başvuruyu yapan kişinin adına yazılacak olan dilekçede kişinin mesleki durumu, seyahat boyunca masrafların nasıl karşılanacağı, seyahatin amacı, ülkede kalınacak tarihler ve seyahat planı detaylı olarak yer almaktadır. Verilen vize süresinin biteceği tarihte kişi ülkeden ayrılacağını da ek olarak dilekçe içerisinde belirterek, taahhüt etmelidir.

-Vize Davetiyesi

Vize davetiyesi, aile ziyareti amacı ile vize talebinde bulunan kişilerden istenen belgeler arasında yer almaktadır. Eğer bahsi geçen belge eksik olur ise vize başvurusunun sonucu genellikle olumsuz sonuçlanmaktadır. Bu nedenle ziyaret edilecek yakın tarafından seyahat edecek kişi adına davetiye düzenlenmelidir. Bu davetiye içerisinde seyahat planı, seyahat süresi, konaklama imkanları, gelir durumu gibi bilgiler paylaşılmalıdır. İngiltere’de seyahat edecek olan kişiyi ağırlayan kişi, 3 aylık maaş bordrosunu, banka hesap bilgisini, mal varlığını kanıtlayıcı belgeleri davetiyenin içerisinde belirtmelidir. Ülkeye giriş yapacak kişinin vizesinin onaylanabilmesi için kişi konaklama imkanlarını gösteren belgeleri de detaylı olarak davetiye ile birlikte paylaşmalıdır.

-Finansal Duruma İlişkin Belgeler

İngiltere’ye seyahat edecek olan kişilerden finansal duruma ait belgeler istenmektedir. Son 6 aylık banka hareketlerinin görülebilmesi için banka hesap dökümü ve banka hesap cüzdanı İngiltere Konsolosluğu ile paylaşılmalıdır. Bankanın imzası, kaşesi ve İmza Sirküleri de ek olarak konsolosluğa sunulmalıdır. Belgelerin tamamının aslı ve fotokopisinin evraklar içerisinde yer alması gerekmektedir.

-Mesleki Duruma İlişkin Belgeler

Kişi şirket sahibi veyahut da çalışan olabilmektedir. Bu tür durumlarda masraflar kişinin kendisi tarafından karşılanacağı için, Görev Belgesi, İşveren İzin Yazısı, Görev Kimlik Kartı gibi belgeler yeterli görülmektedir. Fakat seyahat edecek olan kişi öğrenci ise, öğrenciye sponsor olacak kişiden çeşitli belgeler eksiksiz olacak şekilde istenmektedir.

Seyahat edecek öğrenciye sponsor olan kişi tarafından seyahat tarihlerinin, seyahat planının ve bu plandaki yapılan harcamaların tarafından karşılanacağını ifade eden bir Taahhüt Dilekçesi yazılmalıdır. Dilekçeye ek olarak yine sponsor olan kişinin Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve Tam Tekmilli Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir. Bu belgelerin tamamlanması halinde öğrenci olarak vize başvurusu gerçekleştirilebilmektedir.

İngiltere Vize Ücretleri

Türkiye Cumhuriyeti’nden başka bir ülkeye yapılacak olan seyahatlerde vize zorunluluğu bulunduğu için vize almak gereklidir. Bunun için vize başvurusundan önce İngiltere vize ücreti tam olarak yatırılmalıdır. Vize ücretleri İngiltere Konsolosluğu resmi web sitesi üzerinden yatırılabilmektedir. Buna ek olarak, bankalar aracılığı ile de konsolosluk hesabına gönderim gerçekleştirilebilmektedir. Gönderim işleminin tamamlanmasının ardından dekontun alınması ve randevu tarihine kadar saklanması gerekmektedir.

Vize ücretleri, genellikle vizenin süresine bağlı olarak değişiklikler gösterebilmektedir. 6 aylık, 2 yıllık, 5 yıllık ve de 10 yıllık vize seçenekleri bulunduğu için, her birinin fiyatı birbirinden farklıdır. Bu değişimden farklı olarak, vize başvurusunun öne çekilebilmesi için de ek ücret ödenebilmektedir. Bu sayede vize başvurusu daha kısa süreler içerisinde sonuçlanabilmektedir. Yapılan tüm işlemler vize ücretini doğrudan değiştireceği için, tercihlerin belirlenmesi ve buna göre ödeme yapılması gerekmektedir.